Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X

Därför får hon alltid som hon vill

Han vill gå och se på fotboll. Hon vill gå på konsert. De vill gå tillsammans. Vilket av alternativen väljer de?

Utan att hävda statistisk signifikans så har vi alla någon gång observerat hur par tenderar att göra det som just hon vill göra, och det hela drivs ofta igenom med argumentet att det är bäst för båda att göra just det hon vill göra. Det här spelet förklarar varför dramatiska personer ofta får som de vill och vilken strategi som kan användas för att jämna ut oddsen.

Könskriget

Anders och Anna planerar att gå ut tillsammans under kvällen. Anders vill se en fotbollsmatch och Anna vill gå på konsert. Men båda vill hellre gå tillsammans än var för sig.

Varje person får 3 poäng om de går tillsammans till evenemanget de helst vill se, 1 poäng om de går till den andra tillställningen tillsammans, och 0 poäng om om de inte går tillsammans.

Här listas de olika möjligheterna:

Anders
Konsert Fotboll
Anna Konsert 3, 1 0, 0
Fotboll 0, 0 1, 3

Frågan är vad som nu händer.

Möjlighet 1: Konsert eller fotboll

Än så länge är spelet enkelt och det är enkelt att se vilket drag som är bäst att göra, baserat på den första spelarens drag.

Så här tänker Anders:

 • Om Anna väljer att se på fotboll så går han också på fotboll och får 3 poäng istället för 0 poäng från konserten.
 • Om Anna väljer att gå på konserten så kanske Anders inte kommer att få en perfekt kväll men följer ändå med och får 1 poäng istället för 0 poäng.

Anders försöker helt enkelt gissa sin motspelares drag och följer efter.

Anna resonerar exakt likadant. Hon vill vara tillsammans med Anders så hon väljer det alternativ som hon tror att han kommer att välja.

Utgången blir att båda går på fotboll eller att båda går på konsert
.

Nash-jämnvikt uppnås eftersom varken Anna eller Anders har något att vinna på att ensam byta strategi, utan måste göra det tillsammans med sin partner för att tjäna på strategibytet. Detta gäller om någon av dem i förtid känner till den andres beslut. Exempelvis är trafikriktningen i Nash-jämvikt, antingen följer alla vänstertrafik eller så följer alla högertrafik, någon medelväg är inte möjlig eftersom det ger lägre poäng till samtliga spelare.

Detta förutsätter att spelarna kan gissa vilken strategi de andra spelarna kommer att välja. Ett exempel där spelarna inte har någon aning om medspelarnas drag är trafiken i vissa tredjevärldenstäder. Där kör alla hur som helst och ett tredje equilibrium uppnås eftersom ingen tjänar på att välja varken högra eller vänstra sidan. Därför fortsätter alla att singla slant varje morgon för att avgöra om de ska köra på vänster eller höger sida på väg till jobbet just den morgonen.

Stockholm
Spelarna samarbetar och alla tjänar på att välja höger sida
Dhaka
Spelarna kan inte enas och ingen tjänar på att välja en särskild sida
Auckland
Spelarna samarbetar och alla tjänar på att välja vänster sida

Vad som är bra med detta är att båda tjänar på att samarbeta i sin strategi. Dessvärre finns det fortfarande två likvärdiga utgångar och det går fortfarande inte att förutsäga om de kommmer att välja fotbollen eller konserten.

Men det finns fler möjligheter att lägga till i spelet.

Möjlighet 2: korrelerad jämvikt

Om spelet upprepas, som det ofta gör i ett förhållande, så finns det en bra kompromiss som både Anders och Anna skulle vinna på att komma överrens om. Varje gång de står inför ett liknande scenario skulle de kunna singla slant. Över tid skulle utgången jämna ut sig och båda skulle få 2 poäng i genomsnitt.

Om Anders och Anna singlar varsin slant så skulle de istället få i snitt 1 poäng per spel. I ett sunt förhållande finns kompromisser och parterna väljer den korrelerade jämnvikten.

Men den excentriska flickvännen tolererar inte detta. För att få som hon vill använder hon en annan strategi.

Möjlighet 3: Ändra på spelreglerna

Anna vill verkligen gå på konserten och hon vill övertyga Anders att det är bäst även för honom att gå dit. Ett alltför vanligt scenario från verkligheten.

Här är en drastisk strategi som hon kan använda sig av: Hon tar fram en hundralapp från sin handväska och låter meddela:

Anders, jag vill verkligen gå på konserten. Och om jag tror att det ens finns en möjlighet att vi inte går dit, skulle det driva mig till vansinne. Jag skulle bli tvungen att distrahera mig själv med att elda upp den här hundralappen.

Jag går till rummet bredvid för att fundera på saken. Knacka på när du har valt fotbollen eller konserten. Men tänk på vad som är bäst för oss båda!

Anna har introducerat en ny strategi i spelet som kallas för elda upp pengar. I det här spelet väljer hon först om hon eldar upp hundralappen eller inte, och sedan väljer båda spelarna till vilket evenemang de ska gå.

Att elda upp hundralappen kostar en poäng för Anna. Hur kommer det här spelet att utveckla sig?

Nu skapar vi en stor matrix med alla valmöjligheter och analyserar den.

Anna har två drag att utföra: hon kan elda upp hundralappen eller inte, och hon kan gå på fotboll eller på konsert. Hennes val finns representerade till vänster i matrixen.

Anders har också två val att göra. Hon måste välja vad han ska göra om Anna eldar upp hundralappen, och vad han ska göra om hon inte eldar upp den. Låt oss förkorta Anders val av ”om hon eldar upp pengarna går jag till konserten, och om hon inte eldar upp pengarna går jag på fotboll” och så vidare.

Matrixen ser ut som följande:

Anders
Konsert oavsett om hon eldar upp pengarna eller inte Fotboll om hon eldar upp pengarna, annars konsert Konsert om hon eldar upp pengarna, annars fotboll Fotboll oavsett om hon eldar upp pengarna eller inte
Anna Behåll pengarna, Konsert 3, 1 3, 1 0, 0 0, 0
Behåll pengarna, Fotboll 0, 0 0, 0 1, 3 1, 3
Elda upp hundralapp, Konsert 2, 1 -1, 0 2, 1 -1, 0
Elda upp hundralapp, Fotboll -1, 0 0, 3 -1, 0 0, 3

Möjligheten att Anna både behåller pengarna och går på fotboll inte konsistent med de nya reglerna som hon just har introducerat så den kan strykas. Tack vare hotet att bränna hundralappen har hon sett till att hon inte kan få några poäng alls genom att gå på fotboll. Båda spelarna inser detta och avskriver detta från matrixen.

Anders
Konsert oavsett om hon eldar upp pengarna eller inte Fotboll om hon eldar upp pengarna, annars konsert Konsert om hon eldar upp pengarna, annars fotboll Fotboll oavsett om hon eldar upp pengarna eller inte
Anna Behåll pengarna, Konsert 3, 1 3, 1 0, 0 0, 0
Behåll pengarna, Fotboll 0, 0 0, 0 1, 3 1, 3
Elda upp hundralapp, Konsert 2, 1 -1, 0 2, 1 -1, 0
Elda upp hundralapp, Fotboll -1, 0 0, 3 -1, 0 0, 3

Genom att addera poängen i de återstående kolumnerna så ser vi att Anders möjlighet att gå på konsert oavsett om hon eldar upp pengarna eller inte ger 2 poäng. De följande kolumnerna ger 1, 1 respektive 0 poäng.

Vi ser också att Annas strategi att behålla pengarna och gå på konsert är hennes starkaste strategi med 6 poäng gämfört med de andra raderna som ger 2 eller 0 poäng.

Anders
Konsert oavsett om hon eldar upp pengarna eller inte Fotboll om hon eldar upp pengarna, annars konsert Konsert om hon eldar upp pengarna, annars fotboll Fotboll oavsett om hon eldar upp pengarna eller inte
Anna Behåll pengarna, Konsert 3, 1 3, 1 0, 0 0, 0
Behåll pengarna, Fotboll 0, 0 0, 0 1, 3 1, 3
Elda upp hundralapp, Konsert 2, 1 -1, 0 2, 1 -1, 0
Elda upp hundralapp, Fotboll -1, 0 0, 3 -1, 0 0, 3

Resultatet är följande: Equilibrium uppnås genom att Anna låter bli att elda upp hundralappen och går till konserten, och Anders går till konserten oavsett om Anna eldar upp sina pengar eller inte. Saken behöver inte ens diskuteras, och Anders har inget att vinna på att ens föreslå fotbollen som en möjlighet i framtiden.

De går tillsammans till konserten, precis som Anna ville! Som en bonus har hon dessutom övertygat både sig själv och Anders att Anders har valt att gå på konserten för bådas bästa. Anna fick som hon ville för att hon hotade att elda upp sin hundralapp. Men hon behöver faktiskt aldrig elda upp den.

Att elda upp sina pengar som strategi i det verkliga livet

Det här spelet påminner om hur bortskämda tonåringar agerar i verkligheten. De förstör inte alltid för sig själva eller sin omgivning. De behöver bara hota att göra det och spela sura för att tvinga andra till att göra som de vill.

Man kan även tänka sig att att ett icke uttalat hot (eller uppfattat hot) att göra slut eller vägra sex. Detta skulle ge båda spelarna minuspoäng men de olika möjligheterna och utgången förblir densamma. Lägg dessutom till att i över 70% av förhållanden och äktenskap är det mannen upplever sig ha mer att förlora på skiljsmässa eller att någon gör slut. Det ger en situation där Anna får minuspoäng ifall hotet utförs, men Anders får ännu mer minuspoäng. Anders strategi att alltid följa med på konserten blir då ännu mer ”fördelaktigt” i relation till de andra strategierna.

Vidare så tolkas alltför ofta förmågan att förstöra för sig själv eller säga ”my way or the highway” som en styrka. Det ger ju ett sken av att vara orädd och kompromisslös, vilket ofta backas upp av underliggande resurser. Oräddhet betraktas (särskilt av kvinnor) därför som en mycket attraktiv egenskap, vilket förklaras inom evolutionärpsykologin. Tvärtemot vad vår kulturella uppfostran försöker lära oss så är vi alla attraherade av en viss grad av hänsynslöshet och kompromisslöshet.

Det är inte en slump att klassens värsting som trotsar läraren och riskerar kvarsittning också är poppis bland tjejerna. Detta är även en omständighet som gör att relationer där en part är hänsynslös ofta pågår längre än de borde.

En annan egenskap som gör att vissa personer är beredda visa samma hänslöshet för att få sin vilja igenom är vad som på evolutionspsykologi-språk kallas för ”sense of entitlement”. Det innebär att man har en känsla av att förtjäna att få sin vilja igenom. Att det helt enkelt är ens rättighet att få det man vill ha. Även detta är en egenskap som gör att personen uppfattas extra attraktiv i ett förhållande eftersom den indirekt antyder att personen är något alldeles extra. Fenomenet beskrivs utförligare i posten om egoism kontra egocentrism.

Hur Anders kan försvara sig

Anders har några olika möjligheter för att slå tillbaka.

 • Han kan hota med att elda upp egna pengar i förebyggande syfte, vilket kan få Anna att se spelet från Anders synvinkel och sluta upp med sin småaktighet.
 • Den bästa strategin i verkliga livet är troligtvis att dra tillbaka uppmärksamheten han brukar ge till Anna så fort hon börjar med sitt drama. Detta förutsatt att han anser sig vara i en position stark nog att spela maktspel. Alltså den absoluta motsatsen till vad de flesta pojkvänner gör, och det skulle även underförstått visa att han är beredd att spela ut den mest dramatiska strategin som följer:
 • Han kan avsluta spelet en gång för alla. Det händer att bortskämda personer växer upp och ändrar på sig, men det är en fråga om hur snabbt och om det är värt ansträngningen.

det finns säkert sätt att handskas med destruktiva personer, men det bästa är för det mesta att inse att det inte är värt mödan och besväret. Att göra slut och avsluta spelet är det mest uppenbara valet, men som spelet ovan illustrerar, räcker det oftast med att ge ett sken av att vara kapabel till att göra slut.

Comments

 1. Hej!
  Jag har en enklare och absolut logisk lösning: Anders går på fotboll och Anna går på konsert, de kan gå med vänner om de inte vill gå själva. Sen träffas dom hemma, tar en öl eller en kopp te eller vad de nu vill och då har de något intressant att berätta för varandra också. Att alltid göra samma saker som sin partner är inte bra. /Lisa

 2. Ytterligare en tillämpning av det här spelet från det verkliga livet:
  Jag har ofta hört en bekant klaga på att någon av hennes klasskompisar använder den här typen av drama. Det vanligaste exemplet är att de är en grupp och vill hitta på någonting tillsammans. En person i gruppen visar sig dock vara redo att förstöra kvällen för alla ifall de inte väljer att göra precis det som just hon vill. Dramadrottningen ser alltså till att alla möjligheter utom hennes eget förslag resulterar i lägre poäng.

 3. Det destruktiva i sammanhanget är väl som Lisa säger en oförmåga att göra saker separat. Om jag går på fotboll går jag med polarna, om hon vill på någon tråkig konsert finns ingen anledning att tvinga med mig. Det viktiga är ju att göra saker som båda tycker om tillsammans, inte tvinga varandra till att göra en massa saker som den andra hatar.

  Dock intressant att se det förklarat ur ett spelteoretiskt perspektiv.

*